Robot Takımı

 
 
       Anatolian Eaglebots

 
 
FRC
 
FLL
ÖYLE BİR ETKİNLİK OLSA Kİ...
 • Geleceğin talep ettiği bireylerin kendilerini inşa etmelerini sağlasa,

 • Gençler el ele, eğlenerek, anlamlı çözümler üretseler, evrensel değerlerle çalışsalar,
 • Tasarım yapsalar, program yazsalar, sonuçlarını hemen görüp, dokunsalar,

 • Her sezon toplumu ilgilendirilen yeni bir konuda araştırma yapsalar, çözüm üretseler ve bu çözümleri yakın çevreleriyle paylaşsalar,

 • Akademik başarı ve fiziksel beceri dağılımının belki de yüzde 90 üstünün katılımı mümkün olsa,

 • Ailelerin gelir seviyesi veya öğrenim durumundan bağımsız, etkinliğin eşitleyici, evrensel kurallarına göre
  kıyaslansalar,

 • Tüm dünyada ve ülkemizdeki yaşıtlarıyla eş kurallarla zamana karşı yarışsalar,

 • Deneyim sırasında yaşıtlarına, küçüklere, büyüklere anlamlı örnek olsalar,

 • Birkaç sene katıldıktan sonra akranlarına koçluk yapabilseler,

 • Katılan gençlerin özgüvenleri inşa edilip, takım çalışma becerisi, çözüm üretim becerisi olan, etkin vatandaş, mühendis, bilim adamı, teknoloji kullananı, girişimci olma şansı artsa,

 • Sponsorlar katkılarıyla kendi insan kaynakları olabilecek bu bireylerin sadakatini bugünden kazanıp, sürekliliğini sağlasa,

 • Danışmanlar, gönüllüler, veliler, okul idareleri topluma yaptıkları katkıyı derinlemesine hissetseler,

 • Yakın gelecekte fikirlerinin patentlenip, bundan gelir elde edebilecek konuma gelebilseler.


FLL - CORRECTRONIQUE

FLL (First Lego Ligi) 9-16 yaş arası gençlerin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak ve onlara anlamlı yaşam becerileri kazandırmak için tasarlanmış uluslararası bir programdır.


FLL FIRST vakfı ve LEGO firması ortaklığıyla doğmuştur.

Her Eylül FLL takımlara yeni bir toplumsal anlamı olan tema üstünde özgün bilimsel araştırma yaparken diğer taraftan da LEGO MINDSTORMS teknolojisi ve LEGO Education ürünlerini kullanarak robotik tasarımı yapar ve en az 8 hafta takım halinde yoğun enerjili bir deneyim yaşarlar.


Tevfik Fikret Okulları, bu yıl 19 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Ankara bölgesel turnuvalarına CORRECTRONIQUE ve BLANCS TIGRES olarak iki takım ile katılmış ve takımlarımız göstermiş oldukları performans ile başarılı olmuşlardır.

CORRECTRONIQUE takımımız yapmış olduğu “Organ bağışı ve canlı organ taşıma kutusu” projesi ile “Araştırma Ödülü” alarak, İstanbul’da gerçekleştirilen ulusal turnuvaya gitmeye hak kazanmıştır.

İstanbul’da ilk ulusal turnuva katılımının tecrübesizliği nedeniyle iyi bir derece elde edememiş olmalarına rağmen önümüzdeki sene kendilerinden Türkiye Şampiyonluğu beklemekteyiz. FRC- ANATOLIAN EAGLEBOTS


FRC (FIRST Robotics Competition)  "Zeka için spor" cümlesiyle ortaya çıkan, yarışma heyecanı ile bilim ve teknolojiyi birleştiren uluslararası bir robot geliştirme uygulamasıdır.

Bu yarışma belirli kurallar, kısıtlı kaynak ve limitler dahilinde, öğrenci gruplarının kaynaklarını birleştirme, bir takım kurma ve sonucunda bir alan üzerinde rakipleriyle birlikte yarışacakları bir robot programı geliştirmelerini amaçlar.  14-18 yaş öğrencilerinin gerçek bir mühendislik tecrübesine erişmelerini sağlar.

Tevfik Fikret Okulları, teknolojik gelişmeler, yazılım ve özgün tasarım konularının giderek önem kazandığı bir dünyada, bilim ve teknoloji konusunda iyi yetişmiş ve tüm dünyadaki yaşıtlarıyla iletişim kurabilen bir neslin, önce kendisine-ailesine dolayısıyla da ülkemize önemli geri dönüşleri olacağı inancıyla 14-18 yaş grubu gençleri, bu nitelikleri aşama kaydeden olumlu bir aktivite dahilinde               (FRC-First Robotics Competition) keşfetme ve geliştirme konusunda yüreklendirmek, onların öğrenmelerine, gelecekte ise bilim ve teknoloji konusunda olumlu bir yaklaşım geliştirmelerini hedeflemektedir.

Okulumuzun FRC düzeyindeki robot takımı ilk defa “Anadolu Kartalı- Anatolian Eaglebots” adı ile 2009-2010 sezonunda Seattle da yapılan First Robotics Competition yarışmalarına tek Türk takımı olarak katılmış, yeni bir takım olmasına rağmen 64 ABD ve Kanada takımı arasında 26.olmuştur.  2010-2011 Sezonunda 17-19 Mart 2011 tarihlerinde, Seattle - Cascade bölgesel turnuvalarına katılarak 50 takım arasında 14. sıraya ulaşmıştır.

Robot çalışmaları, zaman zaman alan uzmanı mühendisler ile takım öğrencilerin bir araya gelerek bir ekip oluşturmasına, bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesini ve gençlerin gelecekteki mesleklerini şekillendirmesini sağlamaktadır.

Oyunun detayları ocak ayında yayınlanmaya başlar ve takımlara kit parçaları ulaştıktan sonra, oyunun görevleri gerçekleştirecek bir robotun yapımı için altı hafta süre verilir. Robot tamamlandıktan sonra kargo ile yarışma merkezine gönderilir. Takımlar ise mart ayı içerisinde FIRST yarışmalarına katılırlar. Eylül ve Ocak ayları arasında takım üyelerinin gelişim eğitimleri gerçekleştirilir. 

Çalışma sonucunda öğrenciler;

 • Gerçek profesyonellerden eğitim alıyor,
 • Kendi tasarımları olan bir robotu geliştirip, yarıştırıyor
 • Kompleks yazılım ve donanımları öğrenip, kullanabiliyor
 • Okulumuzun ve sponsorlarımızın adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyuruyor,
 • Yarışma sonucunda dünya şampiyonasında kendilerine bir yer edinebiliyorlar.ANATOLIAN EAGLEBOTS - TEAM  3390


Vizyonumuz:

Kültürümüzü, genç insanların bilim ve teknoloji liderleri olmayı hedeflediği, hedeflerine ulaştığı; bilim ve teknolojinin esas alındığı bir dünya yaratarak değiştirmek.


Misyonumuz:

Gençleri eğitim bazlı bilim ve teknolojiyi gerçekleştiren programlarla buluşturarak; onlara, yaratıcılığa ilham veren mühendislik ve teknoloji yeteneklerini, kendine güven, iletişim ve liderlik özelliklerini de kapsayan çok yönlü yaşam tecrübeleri kazandırarak, bilim ve teknoloji liderleri olmaları için yüreklendirmek.


Amaçlarımız:

 • Liderlik sorumluluğunu almak, takım ve geleceğimizi düşünerek yüksek teknoloji kullanarak rekabete açık olabilmek ve bunları paylaşıp okul, aile ve çevrenin olumlu katkılarıyla kendimize kişisel fırsatlar yaratmamızla beraber bunları eğlenerek yapmak.

 • Bir robot yaparak uluslararası bir platformda ülkemizi ve okulumuzu temsil etmek.

 • Yarışmaya katılıp yeni şeyler öğrenmek, kendimizi geliştirmek, yeni arkadaşlıklar kurabilmek.

 • Çalışarak zirveye çıkmak.

 • Takım çalışmasını öğrenerek, kendimizi diğerleri için birer örnek yapabilmek.

 • Kendimizi, robotlar ve kaliteli teknoloji alanına hakim hale getirmek, bu bilgileri hayatlarımıza yardımcı olabilecek şekilde kullanabilecek yeteneklere sahip olmak.

 • Robot teknolojisini herkese duyurmak ve paylaşmak.

 • Yaratıcı düşünceyi ön plana çıkarmak ve deneyim sahibi olmak.

 • Dünyayı, farklı kültürleri tanıyarak, kendi bilgi ve kültürümüzü tanıtmak. 

OLASI GELECEĞE HAZIRLIK

 • Her gün hazırlanan değişim, çabuk adapte olabilen, takım çalışması yapan, kendini iyi ifade eden bireyler gerektiriyor,

 • Yaşamları boyunca 5-10 işte değil, 100-500 projede çalışan, fikir ve yeteneğiyle öne çıkabilen,

 • Farklı kaynakları bir araya getirip, birlikte olumlu toplumsal sonucu olan çözümler üreten, fikir toplumunun bireyleri olması için bugün ne yapabilirsiniz?

ÜLKEMİZ NELER KAZANIYOR?

 • Bilimsel yaklaşabilen, sorgulayan, fikir veren, ifade eden, dinleyen, içten gelen paylaşımı yaşanmış, toplumsal açıdan sağlıklı alışkanlıkları olan bireyler kazanır,

 • Özgüveni olan, farkındalığı yüksek,  birlikte çalışma becerisine sahip, çözüm odaklı, üretken nesiller yetiştirir,

 • Uluslararası yarışma deneyimi kazanmış bireyler yetişmesini sağlar,

 • Yurtdışında yapılan turnuvalarda başarılı gençlerimiz sayesinde ülkemizin farklı bir boyutta tanıtılmasını sağlar.


GENÇLER NELER KAZANIYOR?

 • Fikir önerip, geliştiriyorlar, sorguluyor, tasarlayıp, çözüm üretip, paylaşıyorlar,

 • Beyin fırtınasını yapıp, soru sorup cevap aramayı ve tanıtım yapmayı tecrübe ediyorlar,
 • Hayal etmeyi, anlamaya çalışmayı, farklı şekillerde bakabilmeyi deneyimliyorlar,

 • Uzmanlarla görüşüp, yerel ve ulusal idareyle iletişim kurup sorularına cevap arıyorlar,

 • Firma, kamu, okul, kütüphane, müze, sivil toplum kuruluşları gibi kurumlarla iş birliği kurarak araştırmalarını derinleştiriyorlar,

 • Takım çalışması becerilerini geliştiriyorlar,

 • Teknolojiye yakınlaşıyorlar,

 • Kültür paylaşımı ile evrensel insanın oluşumuna katkı sağlıyorlar,

 • Evrensel sunum kurallarını tanıyorlar,

 • Bilgiyi ve zamanı kullanmayı öğreniyorlar,

 • Dünyanın gündeminde olan önemli üretim yöntemlerini öğrenerek farkındalıklarını arttırıyorlar,

 • Kendi tasarlayıp programladıkları robotlarla zamana karşı yarışıp, bilim ve teknolojiyi eğlenerek öğreniyorlar,

 • Faklı ülke takımları, robot yarışmaları ile aynı amaç doğrultusunda strateji geliştirebiliyorlar,

 • ABD’ de ki üniversitelerin burs imkanlarından faydalanarak geleceklerini belirliyorlar,

 • Merakları doğrultusunda kariyerlerini oluşturuyorlar.


SPONSORLAR NELER KAZANIYOR?

 • Gelecekteki bilim ve teknoloji becerileri olan kendi iş gücüne yatırım yapıyorlar,

 • Çalışan gönüllülüğünü destekliyorlar,

 • Çalışanına takım çalışması fırsatı veriyorlar,

 • Kendi mühendis ve bilim insanının ilham kaynağı oluyorlar,

 • Ülkemizin beyin gücünün yetiştirilmesini ve örnek oluşturmasını sağlıyorlar,

 • Öğrenen bireyleri destekleyerek robot teknolojilerini geliştiriyorlar,

 • Yeni ve geleceğin teknolojilerinin öneminin, bu günden toplum tarafından anlaşılabilir olmasını sağlıyorlar,

 • Gençlerin olumlu gelişimine katkıda bulunarak kalbinde ve aklında önemli bir yer alabiliyorlar,

 • Geleceği inşa ediyorlar.

 • Odaklanmış reklam yapma fırsatı buluyorlar,

 • Dünya için faydalı çözümler üreten bu projeye katılarak sosyal sorumluluk sahibi bir firma olmanın toplumda tanınırlığını, saygınlığını ve gururunu yaşıyorlar.
© Tevfik Fikretliler Birliği Derneği

Web Tasarım ve İçerik Yönetim Sistemi : PARA Bilgi Teknolojileri